Design Thinking

Design thinking er en iterativ designproces, som er udviklet af erhvervsmanden Tim Brown. På KEA benyttter vi design thinking til alle vores projekter. Den dynamiske proces hjælper os med at få innovative idéer og skabe designs, der er centreret omkring menneskers behov og ønsker. 


 

Første fase i design thinking er forståelse. Her fordyber man sig i at lære ved at tale med eksperter og lave research.  Målet er at udvikle en baggrundsviden om det tema, den trend eller den virksomhed, som er i fokus. 

 

 

I denne fase handler det om at være en ivrig observatør. Man skal gennemskue, hvordan folk opfører sig og interagerer. Man skal interviewe relevante personer og reflektere over alt det, man ser og hører. 

 

 

I denne fase er målet at blive opmærksom på forbrugerens behov. Et "hvordan kan vi..."-spørgsmål er som regel indgangsvinkelen. Man skaber så at sige en oversigt over brugeren, behovet og indsigten. Til slut kommer man med et forslag til, hvordan man kan lave ændringer, som vil have indvirkning på forbrugerens oplevelse. 

 

 

På dette tidspunkt i design thinking-processen er man nået til den idégenererende fase. Her skal alle idéer og indskud visualiseres og grupperes. Hver gang en række idéer er blevet grupperet, giver man dem en titel. Det centrale er at finde en retning som bliver værdiskabende for forbrugeren.

 

 

Denne fase foregår i flere faser. Til at starte med som rapid prototyping eller 3D-skitsering. Disse tilgange kan fungere som værktøjer til idégenerering, testning og kommunikation. Når man er nået længere med sit produkt, laver man et færdig produktudviklingsprøve. 

 

 

Når man har udviklet en tilfredsstillende prototype, skal den testes af den rette målgruppe. Endnu en gang er det tid til at observere for at nå frem til, hvordan man bedst videreudvikler sit produkt. 

 

 

Denne fase er den sidste i design thinking. Nu skal prototypen laves til det endelige produkt. Produktet skal brandes, så det når den rette målgruppe, og så det løser den tidligere definerede POV.